Alumnos

Nombre:

Laura Magaña Pastrana

Generación:

2013-2016

Asesor de tésis:

Dr. Óscar Jorge Comas Rodríguez

Número de matrícula:

2131801273